صنعتی

دوره پسادکتری صنعتی دوره‌ای تقاضامحور است که محقق پسادکتری در یک پروژه برای حل مسئله مورد نیاز صنعت زیر نظر فرد میزبان در یک واحد صنعتی فعالیت می‌کند. دستاوردها اساساً شامل حل مشکل یا رفع نیاز صنعت، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهره ­وری، تولید محصول جدید، ثبت اختراع تأیید شده یا انجام موفقیت ‏آمیز طرح­های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه است.

*آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری را مطالعه نموده‌ام و متقاضی ثبت‌نام در دوره "پسادکتری صنعتی" می‌باشم.

(( نکات لازم جهت ثبت نام در سامانه پسادکتری صنعتی شورای عالی عتف ))

الف) موارد مورد نیاز ثبت نام محقق پسادکتری صنعتی:

1) مشخصات فردی (اطلاعات پایه)

2) اطلاعات و سوابق تحصیلی 

3) سوابق پژوهشی (رزومه) 

4) نام واحد صنعتی برای گذراندن دوره پسادکتری

5) موضوع یا زمینه پژوهشی

6) عنوان پروپوزال پسادکتری 

7) فایل پروپوزال پسادکتری  

8) نام فرد میزبان مورد نظر                      

ب) موارد مورد نیاز ثبت درخواست توسط واحد صنعتی برای پسادکتری صنعتی:

مرحله اول :

1) مجوز ثبت شرکت واحد صنعتی

2) آخرین نسخه روزنامه رسمی واحد صنعتی

3) کد کارگاه تامین اجتماعی واحد صنعتی

4) مجوز فعالیت واحد تحقیق و توسعه از مراجع ذیصلاح

5) گواهی معرفی نماینده واحد صنعتی با دو امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره   

6) گواهی معرفی فرد میزبان در واحد صنعتی طرح با ذکر مشخصات کامل و سوابق تحصیلی و عملیاتی به عنوان مجری پروژه فناورانه در واحد صنعتی با دو امضاء مدیر عامل و رییس هیئت مدیره

7) رزومه علمی/تخصصی فرد میزبان

8) نام پژوهشگرپسادکتری متقاضی که قبلا پژوهشگر مورد نظر در سامانه، ثبت نام را انجام داده باشد و در لیست پژوهشگران ثبت نام شده حضور داشته باشد و قابل انتخاب باشد.

9) فایل پروپوزال پسادکتری

10) گواهی تصویب/تایید پروپوزال یا طرح  با دو امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

11) برای شرکتهای دولتی یک نسخه از مصوبه تاسیس و اساسنامه از مراجع ذیصلاح

 

مرحله دوم (که پس از تایید درخواست و در زمان اجرای طرح از متقاضی/ واحد صنعتی خواسته می شود (:

1) لیست بیمه سه ماهه محقق پسادکتری در آخر هر سه ماه از شروع طرح تا پایان طرح

2) گزارش دستاورد سه ماهه طرح صنعتی با تایید مدیر عامل و رییس هیئت مدیره در آخر هر سه ماه از شروع طرح تا پایان طرح

3) گزارش پایانی و ملحقات

شماره تماس پاسخگویی سوالات فنی سامانه پسادکتری صنعتی  02182233566

(ورود به سامانه ثبت نام)