سازمان های مشارکت کننده

·       دبیرخانه شورای عالی عتف

·       وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·       معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

·       وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·       وزارت جهاد کشاورزی

·       وزارت صنعت، معدن و تجارت

·       وزارت نفت

·       وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

·       وزارت نیرو

·       سازمان برنامه و بودجه کشور

·       دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد سازمان های مشارکت کننده : 11 سازمان