کاربردی

در این دوره، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که دارای قرارداد بین مؤسسه (دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی) با صنعت و جامعه است، فعالیت می‏کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در مؤسسه برگزار می­شود. دستاوردها اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل یا رفع نیاز صنعت و جامعه، ثبت اختراع داخلی و خارجی، ایجاد شرکت زایشی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی­ محور در کشور است.

*آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری را مطالعه نموده‌ام و متقاضی ثبت‌نام در دوره "پسادکتری تحقیقات کاربردی" می‌باشم.

نکات لازم جهت ثبت نام در سامانه پسادکتری تحقیقات کاربردی شورای عالی عتف:

الف)مدارک مورد نیاز برای ثبت مشخصات موسسه برای پسا دکتری تحقیقات کاربردی:

1) نام موسسه متقاضی 2) نام نماینده موسسه متقاضی  3) کدملی نماینده موسسه متقاضی 4) شماره همراه نماینده موسسه متقاضی 5) تلفن ثابت نماینده موسسه متقاضی 6) تکمیل فرم معرفی نماینده موسسه با امضاء معاونت پژوهشی همان موسسه.

ب)مدارک مورد نیاز ثبت درخواست توسط موسسه برای محقق پسادکتری از نوع تحقیقات کاربردی:

1) نام استاد میزبان

2) نام پژوهشگرپسادکتری متقاضی که قبلا پژوهشگر مورد نظر در سامانه، ثبت نام را انجام داده باشد و در لیست پژوهشگران ثبت نام شده حضور داشته باشد و قابل انتخاب باشد.

3) موضوع پژوهشی استاد میزبان

4) پروپوزال پسادکتری در فرمت تعیین شده

5) گواهی یا مصوبه طرح پژوهشی کاربردی خارج از موسسه ( برای مثال با موسسه های دیگر) مربوط به استاد میزبان

6) قرارداد بین دانشگاه و محقق پسادکتری

7) یک نامه از موسسه یا دانشگاه مبنی بر تایید: الف) عنوان و مستندات طرح کاربردی بیرونی استاد ب) تایید نام استاد  ج) تایید نام محقق پسادکتری  د) عنوان پروپوزال پسادکتری به تایید شورای پژوهشی موسسه یا دانشگاه. (که این نامه با امضاء معاون پژوهشی موسسه مورد نظر باشد).


ج) مدارک مورد نیاز ثبت درخواست توسط استاد میزبان برای پسادکتری تحقیقات کاربردی:

1) نام استاد متقاضی 2) انتخاب نام محقق پسادکتری از لیست موجود در سامانه  3) ارائه موضوع پژوهش استاد  4) ارائه عنوان پروپوزال مورد نظر برای محقق پسادکتری 5) پروپوزال پسادکتری درفرمت تعیین شده 6) ارائه گواهی رسمی مربوط به طرح کاربردی کارفرمای بیرون موسسه.

د) موارد مورد نیاز ثبت نام محقق پسادکتری تحقیقات کاربردی: 

1) مشخصات فردی(اطلاعات پایه)  2) اطلاعات و سوابق تحصیلی  3) سوابق پژوهشی(رزومه)  4) نام موسسه برای گذراندن دوره پسادکتری  5) نام استاد میزبان مورد نظر 6) موضوع یا زمینه پژوهشی  7) عنوان پروپوزال پسادکتری 8) فایل پروپوزال پسادکتری                       

       

شماره تماس پاسخگویی سوالات فنی سامانه پسادکتری تحقیقات کاربردی  02182233566

(ورود به سامانه ثبت نام)