فناوری

در این دوره، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که در یک شرکت دانش­‌بنیان در دست اجرا باشد فعالیت می­کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در شرکت دانش­‌بنیان برگزار می­شود. دستاوردها اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل شرکت دانش­‌بنیان، ثبت اختراع داخلی و خارجی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی­‌محور در شرکت است.

*آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری را مطالعه نموده‌ام و متقاضی ثبت‌نام در دوره "پسادکتری فناوری" می‌باشم.