اخبار

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری صنعتی شورای عالی عتف ))

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری صنعتی شورای عالی عتف ))

(( تمدید فراخوان اول پسادکتری صنعتی شورای عالی عتف ))

نظر به تسهیل در اقدامات متقاضیان، مدت ارسال نهایی و ثبت درخواست فراخوان اول  دوره پسادکتری صنعتی در سامانه پسادکتری شورای عالی عتف تا تاریخ 28/12/1402 تمدید شد.

 

۱۹ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۱۲
تعداد بازدید : ۱,۳۱۷