اخبار

راه اندازی دوره پسادکتری فناوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف و معاونت علمی

راه اندازی دوره پسادکتری فناوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف و معاونت علمی

برای اجرای دوره پسادکتری فناوری تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری امضا شد

 

تفاهم نامه همکاری بین دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در روز دوشنبه 11 دی 1402 برای اجرای دوره پسادکتری فناوری منعقد گردید. این تفاهم نامه در راستای اجرایی سازی آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری مصوب مورخ 07/12/1402 کمیسیون دائمی شورای عالی عتف  است که در آن چهار نوع دوره پسادکتری شامل: دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی، دوره تحقیقات کاربردی،‌ دوره فناوری و دوره صنعتی تعیین شده است.

دکتر پیمان صالحی در جلسه امضاء تفاهم نامه مشترک،‌ بیان داشتند که به منظور استفاده از توان علمی و تحقیقاتی دانش آموختگان دوره دکتری و همچنین نگاهداشت نخبگان، این آیین نامه تدوین و ابلاغ شده است و زیر ساختهای لازم برای اجرای چهاردوره پسادکتری فراهم شده است. دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی برای حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی بویژه در علوم پایه است ، دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی محققان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و جامعه است، دوره پسادکتری فناوری بمنظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای جذب و بهره گیری از توان علمی دانش آموختگان دکتری در اجرای پروژه های مورد نیاز این شرکتها است و دوره پسادکتری صنعتی بمنظور حمایت و تقویت اجرای طرح های تحقیقاتی در واحدهای صنعتی و بهره گیری از محققان پسادکتری می باشند.

روند اجرایی‌سازی پسادکتری فناوری برای  نخستین بار در کشور بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی عتف و با همکاری  معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام می شود.    

در ادامه دکتر رضا اسدی فرد ضمن ابراز خرسندی از تصویب این آیین نامه ،‌ آنرا حرکتی مناسب برای تقویت پژوهش و فناوری در شرکتهای دانش بنیان دانستند و بر حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از این فرصت تاکید داشتند. ایشان بیان داشتند که زیر ساخت و بستر مناسب اجرای این دوره فراهم شده است و اینکه شرکتهای دانش بنیان بتوانند محقق پسادکتری در مجموعه خود داشته باشند فرصت بسیار مناسبی است که امید است مورد توجه و استقبال قرار گیرد. بدون شک وجود محققان پسادکتری در شرکتهای دانش بنیان علاوه بر آنکه دستاورد های قابل توجهی برای این شرکتها دارد، فرصت مناسبی را برای محققان ایجاد می‌کند که بتوانند ایده ها و توانایی های خود را در شرکتهای مذکور به اجرا درآورند.

 

۱۳ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۲۸
تعداد بازدید : ۶۳۱