اخبار

فراخوان دوره پسادکتری صنعتی (فراخوان اول سال 1402)

فراخوان دوره پسادکتری صنعتی (فراخوان اول سال 1402)

پس از تصویب طرح ملی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1401/05/12 آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورا تصویب و طی نامه شماره 011543/12/3 مورخ 1401/12/10 ابلاغ شد.

در این آیین نامه، چهار نوع دوره پسادکتری شامل "تحقیقات بنیادی"، "تحقیقات کاربردی"، "فناوری" و " صنعتی" پیش‌بینی شده است.

بر این اساس و بمنظور استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های صنعتی کشور، دوره پسادکتری "صنعتی" موضوع بند 3-4 از ماده 3 آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری، راه اندازی شد که مقررات و جزئیات آن در سامانه پسادکتری شورای عالی عتف (postdoc.atf.gov.ir) آورده شده است.

متقاضیان دوره پسادکتری صنعتی شامل محققان و واحدهای صنعتی می‌توانند با مطالعه بخش قوانین و آیین نامه سامانه مذکور و در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه، بر روی پنجره دوره پسادکتری صنعتی نشان نمایند و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی نمایند.

مدت ارسال نهایی در فراخوان اول تا مورخ 1402/10/10 بوده و درخواست‌هایی که تا تاریخ مذکور ارسال نهایی نشوند، ورود آنها در فرآیند بررسی این فراخوان امکانپذیر نمی‌باشد.


۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۷
تعداد بازدید : ۲,۷۰۱