اخبار

فراخوان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی (فراخوان اول سال 1402)

فراخوان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی (فراخوان اول سال 1402)

فراخوان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی

(فراخوان اول سال 1402)

پس از تصویب طرح ملی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 12/05/1401، آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورا تصویب و طی نامه شماره 011543/12/3 مورخ 10/12/1401 ابلاغ شد.

در آیین نامه، چهار نوع دوره پسادکتری پیش‌بینی شده است که متقاضیان متناسب با نیاز و علاقه‌مندی خود می‌توانند دوره پسادکتری را در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یا واحدهای صنعتی و مراکز فناوری واجد شرایط بگذرانند. انواع دوره پسادکتری شامل "تحقیقات بنیادی"، "تحقیقات کاربردی"، "فناوری" و " صنعتی" می‌باشند.

بمنطور تقویت همکار‌ی‌ها و نیز استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، انجام فعالیت‌های اجرایی دوره پسادکتری تحقیقاتی کاربردی موضوع بند 3-2 از ماده 3 آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری، به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم‌ تحقیقات و فناوری بعنوان کارگزار محول شده است.

متقاضیان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی شامل محققان، موسسات و اعضای هیات علمی می‌توانند با مراجعه به بخش قوانین  و آیین نامه این سامانه (postdoc.atf.gov.ir)، ابتدا آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مطالعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه، بر روی آیکون دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی کلیک نمایند و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی نمایند. مدت ارسال نهایی در فراخوان اول تا 30/06/1402 بوده و درخواست‌هایی که تا تاریخ مذکور ارسال نهایی نشوند، ورود آنها در فرآیند بررسی این فراخوان امکانپذیر نمی‌باشد.


۲۵ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۰۶
تعداد بازدید : ۶,۶۲۷