اخبار

اولین جلسه کارگروه پسادکتری شورای عالی عتف برگزار کردید.

اولین جلسه کارگروه پسادکتری شورای عالی عتف برگزار کردید.

 اولین جلسه کارگروه پسا دکتری شورای عتف با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه های عضو کارگروه در روز سه شنبه 9 خرداد 1402 تشکیل شد.

پیرو تصویب آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری در کمیسیون شورای عالی عتف و ابلاغ آن در تاریخ1401/12/07 ، و در راستای تحقق اهداف و چشم انداز تعیین شده در آیین‌نامه مذکور، کارگروه پسادکتری بر اساس این آیین‌نامه تشکیل گردید و در روز سه‌شنبه 9 خرداد اولین جلسه کارگروه برگزار شد.

از آنجا که یکی از اهداف آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری، حمایت مادی از محققان پسادکتری و فراهم کردن زیر ساخت های مناسب برای نگاه داشت و بکارگیری نخبگان همراه با افزایش اثر بخشی فارغ التحصیلان دارای مدارک دکتری از طریق ایجاد پیوند مناسب بین مراکز علمی، صنعت و سازمان‌های اجرایی کشور است، در این جلسه بر اهتمام همه سازمان‌ها و استفاده از ظرفیت شورای عالی عتف برای توسعه دوره پسادکتری بویژه در بخش صنعت و فناوری تاکید گردید.

در آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری چهار نوع دوره پسادکتری شامل پسادکتری تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، فناوری و صنعتی در نظر گرفته شده است که محققان متقاضی پسادکتری می‌توانند این دوره را در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی، واحدهای فناوری یا واحدهای صنعتی بگذرانند و در صورت احراز شرایط از حمایت دبیرخانه شورای عالی عتف برخوردار شوند.

در اولین جلسه کارگروه ضمن تاکید بر مشارکت و هم افزایی موثر نهادهای عضو، بمنظور اجرایی شدن آیین‌نامه و دریافت و بررسی درخواست متقاضیان، کارگزارانی به شرح زیر بر اساس آیین‌نامه تعیین شد.

الف) صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان کارگزار پسا دکتری تحقیقات بنیادی

ب) دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان کارگزار پسا دکتری تحقیقات کاربردی و صنعتی

ج) دفتر شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان کارگزار پسادکتری فناوری.

postdoc.atf.gov.ir

www.atf.gov.ir

۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۵۸
تعداد بازدید : ۷۸۹