اخبار

دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی

دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی
در این دوره، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که دارای قرارداد بین مؤسسه (دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی) با صنعت و جامعه است، فعالیت می‏کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در مؤسسه برگزار می­شود. دستاوردها اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل یا رفع نیاز صنعت و جامعه، ثبت اختراع داخلی و خارجی، ایجاد شرکت زایشی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی­‌محور در کشور است.
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۳۴
تعداد بازدید : ۹۵۹