اخبار

دوره پسادکتری صنعتی

دوره پسادکتری صنعتی
دوره پسادکتری صنعتی دوره‌ای تقاضامحور است که محقق پسادکتری در یک پروژه برای حل مسئله مورد نیاز صنعت زیر نظر فرد میزبان در یک واحد صنعتی فعالیت می‌کند. دستاوردها اساساً شامل حل مشکل یا رفع نیاز صنعت، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهره­‌وری، تولید محصول جدید، ثبت اختراع تأیید شده یا انجام موفقیت‏‌آمیز طرح­های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه است.

دوره پسادکتری صنعتی دوره‌ای تقاضامحور است که محقق پسادکتری در یک پروژه برای حل مسئله مورد نیاز صنعت زیر نظر فرد میزبان در یک واحد صنعتی فعالیت می‌کند. دستاوردها اساساً شامل حل مشکل یا رفع نیاز صنعت، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهره­وری، تولید محصول جدید، ثبت اختراع تأیید شده یا انجام موفقیت‏آمیز طرح­های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه است.                                                                                                                          

 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۳۱
تعداد بازدید : ۹۵۱