اخبار

دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی

دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی
در این دوره، محقق پسادکتری به‌­عنوان همکار طرح یا پروژه تحقیقاتی فرد میزبان با مرتبه استادی یا دانشیاری در یکی از دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی فعالیت می‏کند. طرح یا پروژه مورد نظر باید بنیادی، در مرز دانش و در راستای اولویت­های ابلاغی شورای عالی عتف و مورد تأیید موسسه باشد. دستاوردها اساساً باید شامل انتشار مقاله در نشریات معتبر، تألیف کتاب، ثبت اختراع تأییدشده، ارائه نظریه در کرسی­‌های نظریه‏‌پردازی و نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و هنر) یا اثر بدیع و ارزنده هنری ­باشد.

در این دوره، محقق پسادکتری به­عنوان همکار طرح یا پروژه تحقیقاتی فرد میزبان با مرتبه استادی یا دانشیاری در یکی از دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی فعالیت می‏کند. طرح یا پروژه مورد نظر باید بنیادی، در مرز دانش و در راستای اولویت­های ابلاغی شورای عالی عتف و مورد تأیید موسسه باشد. دستاوردها اساساً باید شامل انتشار مقاله در نشریات معتبر، تألیف کتاب، ثبت اختراع تأییدشده، ارائه نظریه در کرسی­های نظریه‏پردازی و نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و هنر) یا اثر بدیع و ارزنده هنری ­باشد.

 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۱,۶۴۴