انواع دوره

انواع دوره­ پسادکتری

1. تحقیقات بنیادی

در این دوره، محقق پسادکتری به‌­عنوان همکار طرح یا پروژه تحقیقاتی فرد میزبان با مرتبه استادی یا دانشیاری در یکی از دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی فعالیت می‏کند. طرح یا پروژه مورد نظر باید بنیادی، در مرز دانش و در راستای اولویت­های ابلاغی شورای عالی عتف و مورد تأیید موسسه باشد. دستاوردها اساساً باید شامل انتشار مقاله در نشریات معتبر، تألیف کتاب، ثبت اختراع تأییدشده، ارائه نظریه در کرسی­‌های نظریه‌‏پردازی و نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و هنر) یا اثر بدیع و ارزنده هنری ­باشد.

در صورتی که متقاضی این دوره هستید در صفحه نخست سامانه در قسمت درگاه ثبت‌نام بر روی گزینه "پسادکتری تحقیقات بنیادی" کلیک نمایید.

2. تحقیقات کاربردی

در این دوره، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که دارای قرارداد بین مؤسسه (دانشگاه­ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی) با صنعت و جامعه است، فعالیت می‏کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در مؤسسه برگزار می­شود. دستاوردها اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل یا رفع نیاز صنعت و جامعه، ثبت اختراع داخلی و خارجی، ایجاد شرکت زایشی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی­‌محور در کشور است.

در صورتی که متقاضی این دوره هستید در صفحه نخست سامانه در قسمت درگاه ثبت‌نام بر روی گزینه "پسادکتری تحقیقات کاربردی" کلیک نمایید.

3. فناوری

در این دوره، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که در یک شرکت دانش­‌بنیان در دست اجرا باشد فعالیت می­کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در شرکت دانش‌­بنیان برگزار می­شود. دستاوردها اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل شرکت دانش­‌بنیان، ثبت اختراع داخلی و خارجی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی­‌محور در شرکت است.

در صورتی که متقاضی این دوره هستید در صفحه نخست سامانه در قسمت درگاه ثبت‌نام بر روی گزینه "پسادکتری فناوری" کلیک نمایید.

4. صنعتی

دوره پسادکتری صنعتی دوره‌ای تقاضامحور است که محقق پسادکتری در یک پروژه برای حل مسئله مورد نیاز صنعت زیر نظر فرد میزبان در یک واحد صنعتی فعالیت می‌کند. دستاوردها اساساً شامل حل مشکل یا رفع نیاز صنعت، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهره­وری، تولید محصول جدید، ثبت اختراع تأیید شده یا انجام موفقیت‌‏آمیز طرح­های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه است.

در صورتی که متقاضی این دوره هستید در صفحه نخست سامانه در قسمت درگاه ثبت‌نام بر روی گزینه "پسادکتری صنعتی" کلیک نمایید.