آشنایی و اهداف دوره

آشنائی:

در راستای نگهداشت و بکارگیری نخبگان،‌ افزایش اثربخشی فارغ‌التحصیلان دارای مدرک دکترا و تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت «طرح ملی جذب و بکارگیری محققان پسا‌دکتری» در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 12/05/1401، به تصویب رسید و سپس آیین‌نامة اجرایی «جذب و بکارگیری محققان پسا‌دکتری» توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گیرد.

در این آیین نامه، چهار نوع دوره پسادکتری پیش‌بینی شده است. انواع دوره پسادکتری شامل "تحقیقات بنیادی"، "تحقیقات کاربردی"، "فناوری" و " صنعتی" می‌باشند. دوره تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، دوره فناوری در مراکز فناوری و دوره صنعتی در واحدهای صنعتی ایجاد می‌شود.

محقق دوره پسادکتری متناسب با نیاز و علاقه‌مندی خود میتواند یکی از انواع دوره پسادکتری را در قالب ضوابط آیین­نامه، به­صورت تمام­وقت زیر نظر فرد میزبان (استاد میزبان) در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یا واحدهای صنعتی یا مراکز فناوری واجد شرایط بگذراند. در این دوره محقق پسادکتری حق اشتغال همزمان را ندارد.

حقوق محققان پسا دکتری ۸۰ درصد استادیار در نظر گرفته شده که قرار است در دوره تحقیقاتی بنیادی تا حداکثر ۹۰ درصد، در دوره تحقیقات کاربردی تا ۵۰ درصد، در دوره فناوری تا ۴۰ درصد آن در صورت احراز شرایط و تایید کارگروه پسادکتری توسط شورای عتف پرداخت می‌شود و مابقی آن توسط موسسه پذیرنده پرداخت خواهد شد. حقوق محققان دوره صنعتی نیز از سوی واحد صنعتی پذیرنده پرداخت می‌شود.

 

اهداف:

اهداف اصلی این آیین‌نامه شامل، توسعه دوره پسادکتری، استفاده بهینه از ظرفیت دانش‌آموختگان دوره دکتری در حوزه‌های پژوهشی، فناوری و صنعتی، کمک به جذب و نگهداشت نخبگان، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی دانش‌آموختگان دوره دکتری و کمک به گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات کشور است. اهداف جزئی دوره عبارنتد از:

1.    استفاده بهینه از ظرفیت دانش­آموختگان دوره دکتری در حوزه­های پژوهشی، فناوری و صنعتی

2.    کمک به جذب و نگهداشت نخبگان

3.    ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی دانش­آموختگان دوره دکتری

4.    کمک به گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات کشور

5.    توسعه ارتباط بین مراکز علمی با صنعت و جامعه

6.     فراهم­‌سازی زمینه برای اشتغال دانش­‌آموختگان توانمند

7.    ارتقای ارتباطات علمی بین­‌المللی

8.    کمک به توسعه فناوری و تجاری‌­سازی ایده­ها